GRATIS EVENEMANG I STOCKHOLM

Paneldiskussion: Konstkritiken i det framtida medielandskapet + Fri entré till Moderna museets samling (77259)

Paneldiskussion: Konstkritiken i det framtida medielandskapet

22 mars
kl 15-17

Moderna Museet
Bion, Plan 2

Mingel och bar i Moderna Bar från kl 17
Fri entré. Från kl 18 även fri entré till Moderna Museets samling.
Språk: Engelska

PROGRAM:


Ann-Sofi Noring, vice museichef, hälsar välkommen till Moderna Museet
Christian Chambert, ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet, inleder
Marek Bartelik börjar eftermiddagen med en kort föreläsning om situationen i USA, men ger också internationella utblickar. Därefter följer ett rundabordssamtal.

Paneldeltagare:

Marek Bartelik från New York, AICA-president, kritiker i Artforum
Daniel Birnbaum, överintendent vid Moderna Museet
Jonas Ekeberg från Oslo, redaktör för nättidskriften Kunstkritikk
Dorota Jarecka från Warszawa, konstkritiker i Gazeta Wyborcza
Birgitta Rubin från Stockholm, konstkritiker och konstansvarig på Dagens Nyheter

Moderator: Mårten Arndtzén, konstkritiker på Sveriges Radio

Stora förändringar stundar i massmedia. I den digitala revolutionens kölvatten står papperstidningen inför stora utmaningar, enligt optimisterna. Inför sin död, hävdar andra. Vad betyder det för det offentliga samtalet, för konstkritiken – och för konsten? Att försörja sig på att skriva om konst blir knappast lättare när tidningarna tvingas spara på allt, i brist på likvärdiga digitala affärsmodeller. Och om utrymmet för professionell konstkritik krymper i dagspressen, hur påverkar detta bevakningen i radio och tv? Samtidigt erbjuder nätet närmast gränslösa möjligheter för kommunikation och interaktion. Hur kan konstkritiken ta tillvara dem, och hur kommer kritiken att förändras av dem?

Detta är några av de frågor vi ska lyfta i eftermiddagens diskussion. Panelen samlar erfarenheter från situationen i Skandinavien, Polen och USA; från såväl dagspress och etermedia, som från internet och tongivande konsttidskrifter.

Konstkritikersamfundet är en ideell förening och den svenska sektionen av den internationella konstkritikerorganisationen AICA (Association Internationale des Critiques d'Art), en NGO inom Unesco.

Debatten arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Polska institutet och Moderna Museet.


Lokal/plats: Moderna Museet, Bion, Skeppsholmen
Datum: Fredag den 22 mars 2013
Tid: 15:00 - 20:00
Mer info: Moderna MuseetDitt namn: * Din e-postadress:
Mottagarens namn: * Mottagarens e-postadress:
Meddelande: